Om forlaget:

.

Forlaget Prudentia er en enkeltmandsvirksomhed, som Kurt Wagn Hansen startede for en del år siden efter at have solgt sit firma

KW Kontor & Data A/S en Edb-virksomhed og kontorforsyning

med et udstrakt kundeunderlag indenfor boligselskaber.

De fleste af Prudentias udgivelser har været omtalt i presse og TV.

Grundlaget for Prudentias opstart var Kurt Wagn Hansens idé om at udbrede kendskabet til Danmarks Riges Grundlov.

Med støtte fra Undervisningsministeriet og minister Bertel Haarder, benyttes "Kend din Grundlov" i dag i undervisningen i mange folkeskoler.
Det samme er gældende for "Kend din Straffelov" også med støtte fra Undervisningsministeriet og fhv. justitsminister Bjørn Westh.

Forlaget Prudentia arbejder samtidig på at udbrede kendskabet til:
"FN's Menneskerettigheder", "Verdens Børns Grundlov" og "De Ti Bud", som sammen med "Danmarks Riges Grundlov" fås som plancher til ophængning.

Flere udgivelser er undervejs - og skulle du ligge inde med noget spændende, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte forlaget via:

e-mail: kwh@prudentia.dk eller telefon: 3678 7100.

 

Bestilling:

Bøger kan bestilles hos boghandlerne eller direkte fra forlaget.
CD´er og film kan kun bestilles på forlaget.

Forlaget Prudentia
Gl. Køgelandevej 563A  -  2650 Hvidovre
Tlf. 3678 7100 
e-mail: kwh@prudentia.dk